ساخت تابلو های کنتوری با تاییدیه اداره برق دیماندی _ اسپارک لایت _ 2019

//ساخت تابلو های کنتوری با تاییدیه اداره برق دیماندی _ اسپارک لایت _ 2019

ساخت تابلو های کنتوری با تاییدیه اداره برق دیماندی _ اسپارک لایت _ 2019

تابلو برق های فشار ضعیف از نظر کاربرد را میتوان به 6دسته تقسیم کرد:

1-تابلو توزیع برق صنعتی که در واحدهای صنعتی برای توزیع جریان برق شبکه از این تابلو برق استفاده می شود.

2-تابلو توزیع برق مسکونی که در واحدهای مسکونی برای توزیع جریان برق شبکه از این تابلو برق استفاده می شود.

3-تابلو بانک خازن که برای اصلاح ضریب توان برق مصرفی از این تابلو برق استفاده میکنند

جهت پایین آوردن میزان و مبلغ برق مصرفی.

4- تابلو برق فرمان موتوری که جهت کنترل و راه اندازی موتورهای الکتریکی از این تابلو برق استفاده می کنند.

5-تابلو برق کنترل(PLC) که برای کنترل اتومات مدارهای الکتریکی از این تابلو برق استفاده میکنند.

6-تابلو برق مارشالینگ که ارتباط بین تابلو برق و تابلو کنترل مرکزی یا همان تابلو DCS را فراهم میکند.

 

تابلو برق های استفاده شده در داخل ساختمان از 3 دسته تشکیل می شوند:

1- تابلو برق کنتوری که وظیفه محافظت از کنتور های برق ساختمان به عهده این تابلو برق می باشد

که دارای یک درب برای برق ورودی شبکه و یک درب برای قرار گرفتن کنتور ها و یک درب هم برای توزیع برق

به واحد های ساختمان می باشد.

2-تابلو برق تقسیم عمومی که وظیفه تقسیم برق مشاعات ساختمان را دارد که برق اف اف ،پارکینگ ،راهروها ،

پشت بام و آسانسور شامل آن میشود.

3-تابلو برق مینیاتوری داخل واحد که وظیفه توزیع برق به روشنایی و پریز برق ها به وسیله حفاظت

از طریق مینیاتوری در داخل واحد ها را دارد.

 

تابلو برق ها از نظر ایستایی به دودسته تقسیم میشوند:

1-تابلو برق دیواری wall mounted که بر روی دیوار (روکار) ویا داخل دیوار (توکار) نصب می شوند.

2-تابلو برق ایستاده self standing که در روی سطح کف زمین بصورت خود نگهدار و بدون نیاز به تکیه به جایی نصب می شوند.

تابلو های کنتوری

درمورد متقاضیان غیر دیماندی (متقاضیانی که مصرف آنها کمتر از 30 کیلووات باشد)،

تشخیص مقدار برق درخواستی (برآوردمصرف واحد) براساس برآورد شرکت برق انجام می شود

درحال حاضر انشعاب های 32، 25 و 15 آمپر استاندارد هستند که انشعاب 15 آمپر تابع ضوابط خاص است

و برای مناطق روستایی و عرصه های زیر 60 متر قابل درخواست می باشد. برای متقاضیان دیماندی

(متقاضیانی که مصرف آنها 30 کیلووات و بیشتر است)، تشخیص مقدار برق درخواستی.

بر مبنای اعلام مراجع ذیصلاح یا درخواست مشترک است. برای انشعاباتی باقدرت 30 تا 150 کیلووات برق

درخواستی به صورت فشار ضعیف (ولتاژ ثانویه) داده شده و متقاضی ملزم به دادن زمین پست نمی باشد.

برای انشعاباتی با قدرت 150 تا 250 کیلووات برق به صورت اولیه یا ثانویه (به تشخیص شرکت برق) داده شده

و متقاضی درصورتیکه شرکت برق نیازداشته باشد باید زمین مناسبی را طبق نظر این شرکت واگذارنموده

و بهای آنرا به نرخ عادله دریافت نماید. برای انشعابات با قدرت 250 کیلووات به بالا تجهیز پست اختصاصی الزامی بوده

و برق با ولتاژ فشار متوسط (اولیه) به متقاضی داده می شود و وی باید راساً نسبت به تبدیل آن اقدام نماید.

تبصره:

به هنگام برآورد مصرف هر 25 آمپر تک فاز معادل 5 کیلووات و هر 25 آمپر سه فاز معادل 15 کیلووات منظور می گردد.

ضوابط واگذاری برق آزاد (کنتور موقت):

براساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق چنانچه محلی از قبل دارای انشعاب برق باشد،

مالک موظف است پیش از تخریب ساختمان به شرکت برق اطلاع دهد تا کنتورهای موجود جمع آوری شده

و کنتور موقت نصب گردد. مهندس ناظر موظف است به مالک تذکر لازم را در این مورد بدهد

(مسوولیت هرگونه حادثه در این مورد به عهده مالک است). ساختمان هایی که جنب شبکه های سه سیم

و یا با سطح مقطع ضعیف هستند، برای دریافت برق موقت ممکن است نیاز به تقویت شبکه داشته باشند

که امری زمان بر است. توصیه می شود در این مورد زودتر به شرکت برق مراجعه شود.
استفاده از برق آزاد بمنظور جوشکاری ممنوع است و در صورت نیاز باید از موتور جوش استفاده گردد.

نحوه کابل کشی تغذیه اصلی ساختمان:

در ساختمانهایی که از دو وجه یا بیشتر به معابر عمومی مشرف می باشند،

انتخاب مسیر برق رسانی از طریق استعلام از امور برق مربوطه مشخص می شود.

مصارف تا زیر 30 کیلووات می تواند از مسیر هوائی تغذیه شود.

چنانچه برقراری انشعاب از مسیرهای هوایی انجام شود لازم است مسیر لوله PVC در داخل دیوار

از ارتفاع حداقل 2متر از کف معبر شروع شده و بنابه شرایط تابلوی کنتوری از بالا یا پایین تابلو منتهی

به کلید اصلی تابلو وارد شود و درطول مسیر باید از حداقل تعداد زانو و اجباراً از نوع 45 درجه استفاده گردد.

تغذیه تابلوی کنتوری برای مصارف 30 کیلووات و بالاتر از طریق مسیر زمینی

(منشعب از شبکه هوائی یا تابلو و یا جعبه انشعاب) انجام می شود.

بدین منظور باید در داخل ساختمان از لوله PVC (حداقل نمره 90) نصب شده در عمق 80 سانتیمتری

و درمحل خمش از زانوی 45 درجه استفاده شود.

به نحوی که خروجی لوله در سمت معبر عمومی تا 20 سانتیمتر به خارج از ساختمان امتداد یافته

و در محل ورود به تابلو کنتوری نیز دقیقاً به زیر کلید اصلی ورودی تابلو منتهی شود. قراردادن

یک رشته سیم پیشرو جهت سهولت کابل کشی و کشیدن نوار زرد هشداردهنده روی لوله توصیه می شود.

اگر به واسطه وجود پارکینگ در طبقه زیرین ساختمان، تعبیه لوله به روش فوق (دفنی) امکان پذیر نباشد،

می توان روش هایی از قبیل لوله یا سینی از سقف طبقه زیرین و یا پیش بینی لوله در بتن سقف

(با رعایت شعاع خمش در محل ورود به بتن) و یا روش های مناسب دیگر را با هماهنگی امور برق مربوطه

و مهندس ناظر استفاده کرد.
در مجتمع ها و ساختمانهای بزرگ که تعداد تابلوهای کنتوری بیش از یک دستگاه بوده

و بین تابلوها نیز کابل کشی ضرورت یابد کیفیت لوله گذاری و مسیر تغذیه با هماهنگی امور برق و مهندس ناظر تعیین می گردد.

نحوه ساخت و نصب تابلوهای کنتوری:

تابلوی کنتور را متقاضی بایستی با هماهنگی کامل مهندس ناظر و با عنایت به موارد زیر ساخته و نصب نماید.

در این مورد توصیه می شود از سازندگانی که مورد تائید شرکت برق هستند استفاده گردد

تا از مسائل احتمالی بعدی جلوگیری شود.

مشخصات و کیفیت ساخت تابلوهای کنتوری:

ضخامت ورق تابلو کمتر از 1.5 میلیمتر نباشد.
ارتباط بین فیوزها و کنتور و کلیدهای مینیاتوری از طریق سیم افشان نمره 6 باشد.
ابعاد تابلو باید به گونه ای باشد که ارتفاع بالاترین کنتور از کف تمام شده حداکثر 220 سانتیمتر

و ارتفاع نمراتور پایین ترین کنتور از کف تمام شده حداقل 80 سانتیمتر باشد.
ابعاد تابلو باید براساس کنتورهای تک فاز الکترومکانیکی شیشه ای طراحی شود.
درصورت نیاز به تعبیه سیم آنتن ـ تلفن ـ آیفون ـ اعلام حریق و …. پانل جداگانه ای جهت تابلو درنظرگرفته شود

و این قسمت هیچگونه ارتباط الکتریکی با تابلو برق نداشته باشد.
حفاظ روی قسمتهای برقدار داخل تابلو نصب شده باشد (روی کنتورها ـ کلیدهای مینیاتوری ـ کلید فیوزی ـ

فیوزهای فشنگی ـ شمشها و …)
کلیه سیم ها به فاصله هر 20 سانتیمتر با کمربند کابل بسته شده و یا در داخل داکت پلاستیکی قرارگیرند.
سیم ها تماماً از نوع افشان و با روکش ترموپلاستیک و به سطح مقطع 6 میلیمتر مربع باشد.
کلیه سرسیم ها درهر نقطه اتصال از فیوز فشنگی تا کنتور و کلید مینیاتوری و ترمینال باید قلع اندود

یا مجهز به کابلشو بوده و دارای شماره باشند.

سوراخ روی شمش نول جهت بستن سرکابل ورودی بایستی با پیچ و مهره نیکلی نمره 6 درنظر گرفته شود.
عمق تابلو باید به گونه ای باشد که کنتورها از مجرای خود بیرون نزنند و ضمناً دارای قطر مناسب باشد

تا ورود دست و یا ابزار به داخل تابلو امکان پذیر نباشد.
رنگ تابلو از نوع کوره ای یا الکترواستاتیک باشد.
روی کاور متحرک پلاک مناسبی جهت درج شماره شناسائی مشترک و شماره واحد ساختمانی وی درنظر گرفته شود.
جهت نصب کنتور بر روی کفی تابلو لازم است کنتور بر روی پلی نصب گردد تا اولاً استحکام بیشتر شود

و ثانیاً پیچ های مونتاژ کنتور از بدنه تابلو بیرون نزند.
اگر محل کنتورهای تعبیه شده از تعداد تقاضای مشترکین بیشتر باشد باید کاور فلزی موقت به صورت پرچ شده

روی کاور متحرک قرار گیرد.
ارت نمودن بدنه تابلوی کنتوری الزامی می باشد.
برای رنگ آمیزی شینه های مسی باید از رنگ های استاندارد قرمز ـ زرد ـ آبی استفاده شود.

بهتراست رنگ روکش سیم های مرتبط با هر فاز نیز با رنگ شینه آن مطابقت داشته باشد و شینه نول نباید رنگ شود

و بهتر است رنگ روکش سیم های مرتبط با آن به رنگ مشکی انتخاب شود و سیم ارت به رنگ زرد با نوار سبز استفاده گردد.

نحوه نصب تابلو :

تابلوی کنتوری به سه روش توکار، روکار ایستاده و روکار دیوارکوب نصب می شود.

در نوع ایستاده نصب تابلو روی پایه الزامی می باشد و جهت نصب تابلو به صورت دیوارکوب

استفاده از رول بوت الزامیست، نصب تابلوهای بیش از 12 کنتور به صورت دیوارکوب ممنوع می باشد.

ارتفاع نصب تابلو با در نظرگرفتن ضوابط زیر به ترتیب اولویت تعیین می گردد:

اولویت اول: آکس تابلو در ارتفاع 170 سانتیمتر از کف تمام شده قرارگیرد.
اولویت دوم: درصورت امکان پذیر نبودن اولویت اول حداکثر ارتفاع نمراتور بالاترین کنتور از 220 سانتیمتر بالاتر

و نمراتور پایین ترین کنتور حداقل از 80 سانتیمتر پایین تر نباشد.
تابلوی کنتور باید در نزدیکترین فاصله ممکن از درب ورودی اصلی ساختمان قرارگیرد

به نحوی که به راحتی قابل دسترسی و قرائت باشد و همچنین به گونه ای نصب شود که مانعی در مسیر تردد

افراد و وسائل نقلیه نباشد. مقابل تابلو حداقل 1.5 متر فضای آزاد وجودداشته باشد

و همچنین نصب تابلو برق زیر رامپ پله ها ممنوع می باشد و فاصله تابلو کنتوری از تاسیسات آب و گاز باید

حداقل 60 و 130 سانتیمتر باشد.

 

فروشگاه اسپارک لایت در زمینه طراحی و پیاده سازی انواع تابلو برق فعالیت داشته و اماده ی ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی میباشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس : 02136610963

09129574700 تقیانی

 

منبع : 

sparklight.ir

همچنین می توانید از با استفاده از لینک زیر از سایر فروشگاه های ما بازدید فرمایید :

فروشگاه الکتروکام 

 

 

توسط | 1400/8/4 16:13:02 دوشنبه 14 اسفند 1397|مقالات|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

اطلاعات تماس ما

تهران-لاله زار جنوبي-پاساژ نور طبقه دوم- پلاك ١٦/١

تلفن: 02136610963

تلفن همراه: 09129574700

فکس: 02136610963

وبسایت: الكترو اسپارك لايت

برخی از کارها

درباره ما

وبسایت اسپارک لایت در سال 1393، با هدف فروش کالای برق، مبتنی بر ارائه اطلاعات فنی کامل، در دامنه  www.SparkLight.ir تاسیس شد . از آنجایی که هدف اصلی سایت ما ، آگاه سازی مشتریان از مشخصات و کاربردهای محصولات است، بسیاری از محصولات را بدون قیمت اما با مشخصات فنی ارائه میدهد تا مخاطبان، بتوانند محصول مورد نظر و برند مناسب را انتخاب کنند