شیرینگ حرارتی ( روکش حرارتی جمع شونده )

//شیرینگ حرارتی ( روکش حرارتی جمع شونده )

شیرینگ حرارتی ( روکش حرارتی جمع شونده )

شیرینگ حرارتی

شیرینگ حرارتی یا روکش های حرارتی جمع شونده، همانگونه که از نامشان پیداست، لوله های پلاستیکی جمع شونده ای هستند. برای عایق کردن سیم ها، کابل ها، شینه ها، اتصالات، و ترمینال ها از آنها استفاده می شود. این روکش ها در برابر فرسودگی، مواد شیمیایی، و تغییرات آب و هوایی مقاومت ایجاد می کنند . علاوه بر آن، جهت تعمیر عایق سیم ها و کابل ها، خوشه بندی، و کد گذاری آنها بر حسب رنگ، مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیند نصب شیرینگ حرارتی به این صورت است که شیرینگ حرارتی پیرامون شیئی که قرار است توسط شیرینگ عایق شود قرار می گیرد. سپس با استفاده از منبع حرارتی مناسب (مانند سشوار صنعتی)، در معرض حرارت قرار می گیرد.

تحت این درجه حرارت، شیرینگ حرارتی تنها در محور قطری منقبض می شود

و تشکیل یک عایق محکم، کیپ، و امن را برای شیء مورد نظر می دهد.

ویژگی جمع شوندگی شیرینگ حرارتی باتحت تشعشع قراردادن ماده اولیه پلیمری

جهت ایجاد پیوندهای کووالانسی بین اتمهای آن ایجاد می گردد.

این تشعشع، ساختار مولکولی پلاستیک را به گونه ای تغییر می دهد

که تحت تاثیر گرما ذوب نمی شود و تنها خاصیت جمع شوندگی پیدا کند.

در نتیجه این فرآیند خاصیتی موسوم به «حافظه پلاستیکی » به پلیمر می دهد، به این معنا که هنگامی که پیوند متقابل (کراس لینک) در پلیمر ایجاد شده و به قطر بیشتر از قطر اولیه گسترش پیدا میکند، تحت تاثیر میزان مشخصی حرارت به قطر اولیه اش باز می گردد.

هر نوع شیرینگ حرارتی دارای ضریب جمع شوندگی خاص خود می باشد . به نسبت انقباض شیرینگ حرارتی پس از اعمال حرارت در مقایسه با اندازه منبسط شده آن است.
هر یک از سایزهای شیرینگ حرارتی برای محدوده قطری خاص کابل یا شینه مناسب است. استقرار محکم و کیپ شیرینگ حرارتی روی شیء مورد پوشش پس از جمع شدن کامل روکش، تبادل گرمایی مناسب بین شیء و هوا را ممکن می سازد.

انواع شیرینگ حرارتی ( روکش حرارتی )

الف) توضیحات:

شیرینگ های حرارتی ( روکش حرارتی ) تک لایه از پلی الفین ویژه پیوند متقابل («کراس لینک ») شده تولید می شود.

این ماده منعطف دارای استحکام بالا در برابر پارگی، مقاومت بالا در مقابل حل شدن.

مقاوت بالا در مقابل جریان سطحی می باشد.

این شیرینگ های حرارتی ( روکش حرارتی ) به راحتی توسط روش های استاندارد صنعتی (سشوار صنعتی یا سرپیک) در دمای ۱۲۰ + درجه سانتی گراد جمع می شوند .

به زیبایی حول شیء مورد پوشش کاما مستحم و کیپ می شوند.

شیرینگ حرارتی ضریب جمع شوندگی این روکش ها ۲ به ۱ است، یعنی پس از حرارت مناسب .

قطر شیرینگ ( روکش حرارتی ) به نصف قطر اولیه کاهش می یابد.

این شیرینگ های حرارتی ( روکش حرارتی ) عاری از هالوژن می باشند،

بدین معنا که هنگامی که در معرض دماهای بالاتر و غیر استاندارد قرار می گیرند، گازهای سمی و خورنده تولید نمی کنند.

همچنین در صورت قرار گرفتن در معرض چنین دماهایی، دود بسیار کمی از آنها ساطع می شود.

شیرینگ های حرارتی تک لایه ( روکش حرارتی )، روکش هایی با کاربرد عام محسوب می شوند .

مصرف زیادی در هادی های ولتاژ پایین جهت اهداف عایق بندی ، کد بندی فازها بر اساس رنگ و علامت گذاری هادی های زمین یا خنثی  دارند.

ب) مشخصات:

ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، بدون هالوژن، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند متقابل شده.
درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد
دمای مورد نیاز جهت حداقل جمع شوندگی: ۷۰ + درجه سانتی گراد
دمای مورد نیاز جهت حداکثر جمع شوندگی: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
ضریب جمع شوندگی: ۲:۱
انقباض طولی: کمتر از % ۵ (بر اساس آزمون A STM D 2671)
مطابق با استاندارد RoHS و Sony
مقاومت کششی: ۱۰/۴ Mpa (بر اساس آزمون A STM D 2671)
مقاومت کششی پس از آزمون پیرشدگی حرارتی: بیشتر از ۷/۳ Mpa (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)
کشش: % ۲۰۰ (بر اساس آزمون A STM D 2671)
کشش پس از آزمون پیرشدگی حرارتی: بیش از % ۱۰۰ (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)

شوک حرارتی

بدون چکیدن، بدون ترک خوردگی (شرایط: +۲۲۵ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۴ ساعت)

مقاومت دی الکتریک: بیشتر از ۱۵ kV/mm (بر اساس آزمون IEC 243)

مقاومت حجمی: بیش از ۱ × ۱۰۱۴ Ω.cm (بر اساس آزمون IEC 93)

تحمل ولتاژ: بدون فروپاشی (بر اساس آزمون ۲۵۰۰ ، A STM D 2671 ولت متناوب، مدت زمان: ۱ دقیقه)

مقاومت در برابر خوردگی: قبول (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)

سازگاری با مس: قبول (شرایط: +۱۵۸ درجه سانتی گراد، مدت زمان: ۱۶۸ ساعت)

د) نکاتی در خصوص نصب شیرینگ حرارتی :

شیرینگ حرارتی گرمای کنترل نشده می تواند جمع شوندگی ناهمگون، آسیب فیزیکی، و خرابی روکش ( روکش حرارتی ) را ایجاد کند. بنا بر این استفاده از شعله مستقیم برای نصب شیرینگ حرارتی توصیه نمی شود. بهتر است از گرم کن های صنعتی با حرارت قابل کنترل استفاده گردد.
شیرینگ حرارتی اگر طول زیادی از کابل توسط شیرینگ حرارتی ( روکش حرارتی ) پوشانده می شود.

فرآیند نصب روکش باید از یک سر کابل شروع، و به تدریج تا سر دیگر آن ادامه پیدا کند.

برای مطمئن شدن از جمع شوندگی همگون و بدون حباب هوا، کابل مورد نظر هنگامی که در معرض حرارت است باید چرخانده شود.

حرارت باید به طور یکسان در راستای طول و قطر روکش ( روکش حرارتی ) اعمال شود تا روکش به صورت یکنواخت منقبض شود و از لحاظ شکلی با کابل، شینه و یا شیء دیگر مورد پوشش سازگاری پیدا کند.

برای جلوگیری از ایجاد تنش فیزیکی، منبع حرارت باید پس از انقباض کامل روکش به سرعت حذف شود تا شیرینگ حرارتی به آرامی خنک شود.

شیرینگ حرارتی شعله باید به طور دائمی در حال حرکت باشد تا از سوختن روکش جلوگیری شود.
برای شینه های مستطیل شکل، قسمت روکش ( روکش حرارتی ) در مجاورت لبه ها باید در ابتدا حرارت داده شوند.

این موضوع باعث یکنواختی بیشتر ضخامت شیرینگ حرارتی ( روکش حرارتی ) حول شینه می شود.
شیرینگ های حرارتی ( روکش حرارتی ) در دمای تقریبی ۱۲۰ + درجه به صورت کامل منقبض می شوند.

(هشدار: در صورتی که حرارت اعمالی به روکش از ۳۱۵ + درجه سانتیگراد تجاوز کند، احتمال سوختگی روکش وجود دارد.)
ظاهر شدن برجستگی و فرو رفتگی بر روی سطح روکش ( روکش حرارتی ) در حین حرارت عادی است. این موضوع با ادامه حرارت یکنواخت از بین می رود.

هشدار

شیرینگ حرارتی در جابجایی شینه های روکش شده بلافاصله پس از نصب روکش باید دقت شود.

روکش های تازه حرارت دیده و نصب شده، نرم و مستعد آسیب فیزیکی می باشند.
توصیه امنیتی: در هنگام کار با شعله مستقیم و دمای بالا، تدابیر احتیاطی و ایمنی باید رعایت شوند.

تجهیز محیط کار به تهویه مناسب در این خصوص ضروری می باشد.

فروشگاه اسپارک لایت در زمینه فروش انواع شرینگ های صنعتی فعالیت داشته و آماده ارایه خدمات به شما متقاضیان محترم می باشد.

تلفن تماس : 02136610963
09129574700 تقیانی

منبع : sparklight.ir

توسط | 1402/8/28 12:04:39 چهارشنبه 25 مهر 1397|مقالات|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

اطلاعات تماس ما

تهران-لاله زار جنوبي-پاساژ نور طبقه دوم- پلاك ١٦/١

تلفن: 02136610963

تلفن همراه: 09129574700

فکس: 02136610963

وبسایت: الكترو اسپارك لايت

برخی از کارها

درباره ما

وبسایت اسپارک لایت در سال 1393، با هدف فروش کالای برق، مبتنی بر ارائه اطلاعات فنی کامل، در دامنه  www.SparkLight.ir تاسیس شد . از آنجایی که هدف اصلی سایت ما ، آگاه سازی مشتریان از مشخصات و کاربردهای محصولات است، بسیاری از محصولات را بدون قیمت اما با مشخصات فنی ارائه میدهد تا مخاطبان، بتوانند محصول مورد نظر و برند مناسب را انتخاب کنند